ไม่ต่างกัน

 

รู้กันว่าไอ้นั่นโกง

แต่ไอ้นี่ไอ้โน่นก็โกงไม่น้อยกว่า

เพียงเขี้ยวคนละเบอร์เมื่อแบมา

ตบตาสังคมด้วยคนดี

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

จันทร์ 18 สิงหาคม 2557