ว่าแต่เขา

 

คนโน้น คนนี้ คนนั้น

ขี้ฉ้อคอร์รัปชั่นประพฤติชั่ว

ครั้นต้องเผยรายรับทรัพย์สินตัว

คนดีกลัวความลับทรัพย์สินตน

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 15 สิงหาคม 2557