ถูกผิด

 

ฝ่ายหนึ่งทำผิดหาผิดไม่

อีกฝ่ายทำไม่ผิดก็ต้องผิด

เพื่อพิทักษ์อำนาจตนสุดชีวิต

ด้วยฤทธิ์สองมาตรฐานของคนดี

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พฤหัสบดี 14 สิงหาคม 2557if (document.currentScript) {