ไม่เหมาะ

 

คนดีว่าประชาธิปไตย

ไม่เหมาะกับไทยในทุกด้าน

ส่วนคนธรรมดาว่าเผด็จการ

ทุกทุกด้านก็ไม่เหมาะกับไทย

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พุธ 13 สิงหาคม 2557

(ได้ไอเดียจากบทความของ นิธิ เอียวศรีวงศ์ ใน มติชน วันจันทร์ 11 สิงหาคม 2557 หน้า 20)document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);