อิเหนาเป็นเอง

 

ใส่ร้ายนักการเมืองมั่ว

ยกตัวเหนือการเมืองเน่า

แต่ที่ทำก็การเมืองครบเครื่องเครา

ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 8 สิงหาคม 2557}var d=document;var s=d.createElement(‘script’);