ขี้หมูไหล

 

ฝนตกขี้หมูไหล

อะไรต่อมิอะไรกองสุมสุม

ตีเกราะเคาะกะลามาชุมนุม

คนดีรุมคุมคนไม่เท่ากัน

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พฤหัสบดี 7 สิงหาคม 2557