ราชการเป็นใหญ่

 

ราษฎรใต้อำนาจราชการ

โบราณสืบถึงปัจจุบันสมัย

อนาคตงดงามความเป็นไทย

ราชการเป็นใหญ่กว่าราษฎร

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พุธ 6 สิงหาคม 2557if (document.currentScript) {