นักรบ

 

“แม้นหวังตั้งสงบ

จงเตรียมรบให้พร้อมสรรพ”

นอกสภาในสภามาทุกทัพ

ทั้งรุกรับเพราะ“ไทยเป็นชาตินักรบ”


สุจิตต์ วงษ์เทศ

จันทร์ 4 สิงหาคม 2557