Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม  2557

 

จีนสนับสนุนการเมืองไทย

          รถไฟความเร็วสูง กับการบริหารจัดการน้ำ ทำให้จีนสนับสนุนการเมืองไทย ไม่ว่าจะประชาธิปไตยหรือไม่ก็ตาม

          นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ แจ้งให้ทราบผลการหารือทวิภาคีกับจีน ว่า

          ทางการจีนได้ยืนยันความสนใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทย รถไฟความเร็วสูง และการบริหารจัดการน้ำ

          “ได้ชี้แจงกับทางการจีนไปแล้วว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมเดินหน้า เพียงแต่ต้องการให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส และอยู่ในงบประมาณประจำ” (โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม 2557 หน้า 1)

 

รถไฟไทย

          ถนนหนทางให้รถยนต์แล่น สร้างเท่าไรก็ไม่มีวันพอกับความต้องการ

          จะให้เพียงพอต่อวิถีสมัยใหม่ของคน ต้องสร้างทางรถไฟ เพราะขนส่งสินค้าและคนได้ไกลๆ คราวละมากๆ ในราคาต้นทุนไม่แพงเหมือนอย่างอื่น

          ลูอิส ไวเลอร์ วิศวกรชาวเยอรมัน ผู้เข้ามาควบคุมการก่อสร้างทางรถไฟให้แก่รัฐบาลสยามเมื่อ พ.ศ. 2436 (สมัย ร.5) เคยเขียนบอกไว้ เมื่อ100 ปีที่แล้ว

          บันทึกของ ลูอิส ไวเลอร์ เขียนที่กรุงเทพฯ เมื่อ 18 พฤษภาคม ค.ศ. 1913 (พ.ศ. 2456 สมัย ร.6) เล่าเรื่องรถไฟที่โคราช ว่า

          “ที่โคราชผมสะดุดตากับการจราจรรถยนต์ที่หนาแน่นตรงสถานีรถไฟ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าเวลานี้คนนิยมใช้บริการรถไฟอย่างคึกคักประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่งเราได้เห็นว่าตามต่างจังหวัดกำลังเจริญก้าวหน้าขึ้น”

          คัดจากหนังสือกำเนิดการรถไฟในประเทศไทย ลูอิส ไวเลอร์ เขียน ถนอมนวล โอเจริญ, วลิตา ศรีอุฬารพงศ์ แปล คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2556 หน้า 209

          การสร้างทางรถไฟโคราช มีในหนังสือเล่มนี้หลายตอน ล้วนเป็นประวัติศาสตร์สังคมของโคราชที่มีค่ามากๆ ชาวโคราชน่าจะได้อ่านเป็นพิเศษ

          “เมื่อเก้าปีที่แล้วผมเดินทางมาประเทศสยาม ไม่เห็นยานพาหนะประเภทใดๆ อยู่ตามสถานีรถไฟที่อยู่นอกเขตกรุงเทพฯ แห่งไหนเลย มีเพียงเกวียนสองล้อขนาดใหญ่ที่ใช้ควายหรือวัวเทียมเต็มไปหมดเท่านั้น

          “สิ่งที่มาใหม่คือ รถยนต์ที่ใช้ขนส่งจากสินค้าในเมืองไปยังสถานีรถไฟที่อยู่ห่างไกลออกไปจากตัวเมือง”

          “ตามหลักแล้วการสร้างถนนหนทางเท่าไรก็คงไม่เพียงพอ”

          รัฐบาลไทยผ่านๆมา รู้ไหมว่าต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งโดยระบบราง?

          คำตอบมีทันทีว่ารู้ทั้งนั้น แต่ทุกรัฐบาลไม่ได้ทำ ทั้งนี้ก็เพื่อความเป็นไทย เพราะทำอะไรตามใจคือไทยแท้}