Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557

 

คสช. เพิ่มประวัติศาสตร์อาเซียน

          คณะกรรมการศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย พล.อ. ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผบ.สส. รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธาน

          น.ส. จุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนี้ บอกว่าที่ประชุมเห็นด้วยว่าต้องเพิ่มประวัติศาสตร์เพื่อนบ้านและอาเซียนให้มากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข (ข่าวสด ฉบับวันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 2557 หน้า 23)

          ต้องเน้นโดยเริ่มประวัติศาสตร์อาเซียนโบราณ 3,000 ปีมาแล้ว ก่อนรับอารยธรรมอินเดีย ว่ามีบรรพชนร่วมกัน และมีวัฒนธรรมร่วมกันทั้งภูมิภาค

          บรรพชนร่วมเป็นหญิง จึงไม่ใช่บรรพบุรุษ

          ที่ควรทำทันทีตั้งแต่บัดนี้เพื่อความเข้าใจตรงกัน คือ วัฒนธรรมร่วมของอาเซียน (ในอุษาคเนย์) เช่น กินข้าวเป็นอาหารหลัก, นาฏศิลป์และดนตรี, ไหว้กราบ, สงกรานต์, ฯลฯ

 

มิวเซียมสยาม

          “พิพิธภัณฑ์ไม่ใช่อย่างที่คุณคิด ไม่ใช่สิ่งที่คุณเคยกลัว”

          ผู้บริหารสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) บอกถึงแนวคิดจะพัฒนามิวเซียมสยามให้เป็นพิพิธภัณฑ์แนวใหม่ (คม ชัด ลึก ฉบับวันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2557 หน้า 7)

พอได้ยินคำว่าพิพิธภัณฑ์ คนทั่วไปก็จี๊ดขึ้นสมองแล้ว ว่า “จริงอย่างที่คิด ชนิดเดียวกับที่เคยกลัว”

แต่จะแทนเรียกพิพิธภัณฑ์ด้วยคำอะไร? ไม่รู้ เพราะต้องขึ้นอยู่กับสังคมตัดสินใจ ซึ่งควรมีให้เลือกหลายๆ ชื่อ เช่น มิวเซียม เป็นอีกชื่อหนึ่งของทางเลือก

ดังนั้น สิ่งแรกต้องทำ คือ ไม่ให้ราคาคำว่า พิพิธภัณฑ์

ผู้บริหาร สพร. บอกอีกว่า

“คนรุ่นใหม่ต้องเป็นผู้ต่อยอดการเรียนรู้ ต้องดึงฐานรากทางวัฒนธรรม รากเหง้าทางความคิด—–ทัศนคติ ที่มาของคนไทย เพื่อให้คนไทยรู้รากเหง้าของตนเอง เพื่อนำไปใช้ในการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในอนาคตได้เป็นอย่างดี”

“งานหลักของ สพร. คือ ดึงองค์ความรู้ที่เป็นรากเหง้าของวิถีชีวิตไทยออกมาให้คนไทยได้รับความรู้อย่างลึกซึ้ง โดยการนำเสนอผ่านมุมมองใหม่ๆ—–ผ่านนิทรรศการที่จัดแสดงในมิวเซียมสยาม”

ถ้าต้องการอย่างนี้ สพร. ต้องอธิบายให้ได้เสียก่อนว่าคนไทยคือใคร? มาจากไหน? เมื่อไร? อยู่ตรงไหนของอาเซียน? ฯลฯ

ไม่จำเป็นต้องถูกต้องแม่นยำเสมอไป แต่จำเป็นต้องมีคำอธิบายเบื้องต้น เป็นพื้นฐานอธิบายอย่างอื่น

ถ้าอธิบายไม่ได้ สิ่งที่บอกต่อสาธารณะผ่านสื่อ ก็เลื่อนลอยเหมือนหน่วยงานอื่นที่คณะผู้สถาปนา สพร. ตั้งแต่แรกๆเคยตำหนิเขาไว้} else {