Download PDF

ผักชีขาดตลาด

 

ผักชีฝรั่ง ผักชีลาว ผักชีล้อม

ฉุนหอมหอมเพิ่งมาขาดตลาดโหย

ราชการกว้านซื้อกระพือโพย

ผักชีโรยหน้าคืนความสุขนาย

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

จันทร์ 28 กรกฎาคม 2557d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);