Download PDF

จัดระเบียบลิง

 

เขาว่าคนมีบรรพชนเป็นลิง

จริงหรือไม่จริงไม่รู้ได้

ต้องเรียกรายงานตัวลิงทั่วไทย

ปรับความเข้าใจจัดระเบียบลิง

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 18 กรกฎาคม 2557} else {document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);