Download PDF

สาธารณศึก

 

สงครามยามศึกเข้าร่วมรบ

สุขสงบรบสาธารณศึก

สร้างดาวคนละดวงช่วงชิงลึก

ดูคักคึกศึกอำมาตย์ญาติทั้งนั้น

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

อังคาร 15 กรกฎาคม 2557