Download PDF

ความปรารถนากับความจริง

 

ความจริงกับความปรารถนา

คนละฟากดินฟ้าทุกทุกสิ่ง

ความปรารถนากับความจริง

ยิ่งสูงยิ่งหนาวเหน็บยิ่งเจ็บนัก

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 11 กรกฎาคม 2557d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);