Download PDF

รถไฟไทย

 

วันก่อนต้านการพัฒนารถไฟ

เพื่อล้มประชาธิปไตยฝ่ายก้าวหน้า

วันนี้โกรธรถไฟไม่พัฒนา

จะล้มประชาธิปไตย แต่ไม่มี

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 11 กรกฎาคม 2557

(ได้ไอเดีย จากสุเจน)document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);} else {