Download PDF

หยุดสองมาตรฐาน

 

มีทั้งหมดกฎกติกามารยาท

แต่ไทยขาดบังคับใช้เสมอหน้า

เพียงหยุดสองมาตรฐานที่ผ่านมา

ไม่ต้องตาต่อตาฟันต่อฟัน

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พุธ 9  กรกฎาคม 2557} else {} else {