Download PDF

รถไฟไร้ชีวิต

 

มิวเซียมรถไฟมีชีวิต

ของโลกนี้สถิตอยู่ไทยสยาม

เสมอภาคภัยสัญจรร้อนแรงตาม

โครงสร้างหนักกระหน่ำความไร้ชีวิต

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

อังคาร 8  กรกฎาคม 2557}