มติชนรายวัน ฉบับประจำวันอังคารที่ 3 มิถุนายน 2557

 

สฤษดิ์ยึดอำนาจ ปลดจอมพล ป. และ เผ่า 

          คราวก่อนผมเขียนเล่าประสบการณ์โดยไม่รู้ตัวเรื่องรัฐประหารเมื่อ 16 กันยายน 2500 โดยไม่มีสาระเกี่ยวกับการเมือง

          แต่เพิ่งพบว่ามีรายละเอียดจากหนังสือที่ อ. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ เป็นบรรณาธิการ จะขอคัดมาดังนี้

          จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผู้บัญชาการทหารบก นำคณะนายทหารยึดอำนาจ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี และ พล.ต.อ. เผ่า ศรียานนท์ อธิบดีกรมตำรวจ ได้สำเร็จโดยปราศจากการนองเลือด

          สถานีวิทยุยานเกราะได้ออกอากาศการประกาศใช้กฎอัยการศึก และอ่านพระบรมราชโองการแต่งตั้ง จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นผู้รักษาพระนครฝ่ายทหาร ซึ่งมีใจความสำคัญตอนต้นว่า

          “รัฐบาลอันมี จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ได้บริหารราชการแผ่นดินไม่เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน” และลงท้ายว่า “ให้ข้าราชการทุกฝ่ายฟังคำสั่งของ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป”

          จอมพล สฤษดิ์ กล่าวว่า มีผู้พบเห็น จอมพล ป. เป็นครั้งสุดท้ายในรถทันเดอร์เบิร์ดสีฟ้า ขับตรงไปยังชายแดนกัมพูชา ส่วน พล.ต.อ. เผ่า และ นายพันตำรวจอีก 2 นาย เดินทางไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์

          สองวันต่อมามีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสภาผู้แทนราษฎร โดยมีการแต่งตั้งสมาชิกสภาประเภทแต่งตั้งจำนวน 121 คน เพื่อให้ทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกำหนดให้มีการเลือกตั้งภายใน 90 วัน

          (จากหนังสือ กาลานุกรมสยามประเทศไทย 2485-2554 พิมพ์ครั้งที่ 1 โพสต์บุ๊กส์, มีนาคม 2555 หน้า 73)

 

ไทยอยากรู้แค่พระเจ้าอู่ทอง

          คุณธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ เจ้าสำนักพิมพ์ต้นฉบับ กรุณาให้หนังสือมาอ่าน ชุดประชุมพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5 ภาคปกิณกะ ทั้งหมด 2 เล่ม มี เล่ม 1, 2 และประชุมนิราศ ภาค 3

          หนังสือประชุมพระราชนิพนธ์ ร.5 เล่ม 1 มีเรื่องวัดสมอราย อันมีนามว่าราชาธิวาส ทรงอธิบายคำว่า สมอ แล้วมีตำนานนิทานพาดพิงถึงพระเจ้าอู่ทอง จึงทรงบอกว่า

          “ธรรมดาคนของเราเล่าอะไรๆ ไปสุดปลายจมูกอยู่เพียงพระเจ้าอู่ทอง ถือเสียว่าเก่าแก่ที่สุดแล้ว ไม่ใคร่จะต้องการทราบยิ่งขึ้นไปกว่านั้น”

          เลยรู้เพิ่มอีกว่าไม่แค่“ฝรั่งเศสไม่ค้น ไทยก็ไม่คิด”เท่านั้น แต่ลึกยิ่งไปกว่านั้น คือไทยเองไม่อยากรู้อะไรมากกว่าพระเจ้าอู่ทอง

          แต่ทำไม? ตำนานพระธาตุ และตำนานบ้านเมืองต่างๆ อยู่ในพงศาวดารเหนือก็ล้วนเล่าเรื่องก่อนพระเจ้าอู่ทอง เก่าถึงยุคพระพุทธเจ้าก็มี (ด้วยอิทธิพลตำนานมหาวงศ์ พงศาวดารลังกา) แสดงว่าคนก่อนสมัย ร.5 อยากรู้มากกว่าพระเจ้าอู่ทองอย่างนั้นหรือ?

          แล้วเหตุใดคนรุ่น ร.5 อยากรู้ย้อนยุคแค่พระเจ้าอู่ทอง? ใครรู้กรุณาบอกด้วยd.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);} else {