น้ำผึ้งพระจันทร์

 

น้ำผึ้งพระจันทร์เมื่อหวานหอม

ริ้นมิไห้ไต่ไรมิให้ตอมไข่ในหิน

หมดเวลามธุรสวาริน

บังเกิดลิ้นกระทบฟันมันส์ละเว้ย
สุจิตต์ วงษ์เทศ
เสาร์ 28 มิถุนายน 2557d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);