ซีฟู้ดพิษ

 

กุ้งหอยปูปลาทะเลสมุทร

เชื้อโรคค้ามนุษย์ผสมใส่

ปนเปื้อนสารต้านประชาธิปไตย

บริโภคมิได้ โลกไม่รับ

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

จันทร์ 23 มิถุนายน 2557