ค้ามนุษย์

 

อะไรอะไรไทยก็แก้แต่ไม่คืบ

กระดืบกระดืบปากว่าตาขยิบเห็น

ตบตาค้ามนุษย์ตัวเป็นเป็น

โลกจับได้ไม่เล่นเล่นต้องเร่งล้าง

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

จันทร์ 23 มิถุนายน 2557}}