เฉาตายเอง

 

หนุมานชาญกำแหงมากแรงฤทธิ์

หยุดรถพระอาทิตย์หาได้ไม่

โลกหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตลอดไป

ใครแช่แข็งตัวเองได้แข็งตายเอง

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

เสาร์ 21 มิถุนายน 2557}d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);