ความเป็นไทยทำพัง

 

ความเป็นไทยต้องไฟไหม้ฟาง

ผักชีโรยหน้าอย่างยกยอปอปั้น

ลูบหน้าปะจมูกเป็นสามัญ

ประจบสอพลอพลันอำนาจพัง

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พฤหัสบดี 19 มิถุนายน 2557