ขับไสเพื่อนบ้าน

 

ข่มขู่ ดูถูก เพื่อนบ้าน

ในสำนึกแสนนานอย่างแน่นหนา

ขับไล่ไสส่งเสมอมา

เขมรพากันกลับไทยยับเยิบ

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พุธ 18 มิถุนายน 2557document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);