อภิสิทธิ์ อิทธิพล ผลประโยชน์

ล้วนคนดีโคตรโคตรรับอื้ออื้อ

ต้องกำจัดตัดตีนสินมือ

เสมอภาคกระพือความชอบธรรม

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พุธ 11 มิถุนายน 2557