โครงการใหญ่สำคัญอย่าขยับ

ระงับไว้ตรวจสอบรอบคอบก่อน

พบหลีกเลี้ยวเคี้ยวคดต้องลดทอน

ใครทอนก่อนทำก่อนเดินหน้าสบาย

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

อังคาร 10 มิถุนายน 2557}document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);