ถูกสร้างให้จำ ถูกทำให้ลืม

เลยเปล่งปลื้มดื่มด่ำรัฐประหาร

ประชาธิปไตยใครต้องการ

ถูกไล่ขับจับประจานโดยคนดี

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

จันทร์ 9 มิถุนายน 2557