ความสุขอื่นใดในปฐพี

ไม่เหมือนมีเสรีภาพเสมอหน้า

เท่าเทียมคนเท่ากันกติกา

แล้วค่อยมาร้องรำทำเพลงดนตรี

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 6 มิถุนายน 2557d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);