อสูรเทวดาโกลาหล

ชิงผลผลิตกวนเกษียรสมุทร

สิ่งเลิศบังเกิดใหม่ให้มนุษย์

ทั้งดีสุดไม่ดีสุดสืบวันนี้

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พฤหัสบดี 5 มิถุนายน 2557} else {d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);