รางคู่หรือความเร็วสูง

ล้วนลากจูงความก้าวหน้ากล้าหาญได้

แต่โครงสร้างบริหารการรถไฟ

ถ้าไม่แก้ก็ไม่ก้าวหน้าจริง

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

อังคาร 3 มิถุนายน 2557