น้ำซำน้ำซึมน้ำซับ

รากศัพท์ของคำว่าสยาม

ค่อยค่อยนองเป็นหนองบึงบุ่งทาม

ต้องตามธรรมชาติเสรีชน

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

จันทร์ 2 มิถุนายน 2557