มติชนสุดสัปดาห์ ลงฉบับประจำวันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2557

 

         ประวัติศาสตร์ไทย เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์อาเซียน (หรืออุษาคเนย์ก็ได้)

         เพราะประวัติความเป็นมาทั้งของผู้คนและดินแดนในไทย ล้วนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับประวัติความเป็นมาของผู้คนและดินแดนอาเซียนอย่างแยกออกจากกันไม่ได้

         บรรพชนคนไทย ก็เป็นส่วนหนึ่งของบรรพชนคนอาเซียน หรือไทยกับอาเซียนมีบรรพชนร่วมกัน

 

เคลื่อนย้ายและโยกย้าย

         ประวัติศาสตร์ไทย เป็นเรื่องราวของผู้คนที่ถูกกำหนดให้เคลื่อนย้ายและโยกย้ายไปๆมาๆจากถิ่นฐานเดิม

         เพราะดินแดนนี้มีคนไม่หนาแน่น เลยมีพื้นที่กว้างขวาง

 

แผ่นดินเดียวกัน

         ดินแดนอาเซียนอุษาคเนย์ที่เห็นและเป็นอยู่ทุกวันนี้มี 2 ส่วน คือ ส่วนผืนแผ่นดินใหญ่กับส่วนหมู่เกาะ โอบล้อมด้วยท้องน้ำผืนใหญ่ไพศาล คือทะเลจีน ในมหาสมุทรแปซิฟิก กับทะเลอันดามันในมหาสมุทรอินเดีย

         เมื่อล้านๆ ปีมาแล้ว ทั้ง 2 ส่วนเป็นผืนแผ่นดินเดียวกันเกือบทั้งหมด ตั้งแต่ตอนเหนือ (คือทางตอนใต้ของจีนปัจจุบัน) ลงไปหมู่เกาะฟิลิปปินส์ และบรูไน จนถึงตอนใต้สุดซึ่งเป็นบริเวณหมู่เกาะของอินโดนีเซีย เช่น สุมาตรา, ชวา, บอร์เนียว ฯลฯ

         เพราะระดับน้ำทะเลต่ำมากกว่าปัจจุบันเมื่อล้านๆ ปีที่แล้ว ทำให้พื้นท้องทะเลในมหาสมุทรทุกวันนี้เป็นผืนดินยืดยาวแผ่นเดียวกัน เรียก แผ่นดินซุนดา

         นักธรณีวิทยาเรียกว่ายุคน้ำแข็ง หรือ ไพลสโตซีน มีธารน้ำแข็งปกคลุมพื้นที่หลายบริเวณของโลก ทำให้แหล่งน้ำทั้งหลายเหือดแห้งลงจนเกิด “สะพานแผ่นดิน” เชื่อมติดกัน

         เช่น บริเวณสะพานแผ่นดินแบริ่ง เชื่อมติดกันระหว่างไซบีเรียกับรัฐอลาสกาของสหรัฐอเมริกา และบริเวณสะพานแผ่นดินซาฮูน เชื่อมติดกันระหว่านิวกินีกับออสเตรเลีย

 

พื้นที่กว้างขวาง

         ครั้นน้ำแข็งละลาย ทำให้น้ำในทะเลสมุทรสูงขึ้นท่วมแผ่นดินบางส่วน จนกลายเป็นเกาะแก่งต่างๆ ดังเห็นทุกวันนี้

         โดยรวมๆ แล้วดินแดนอาเซียนกว้างใหญ่ไพศาล แต่มีคนไม่มาก อาเซียนจึงเป็นประวัติศาสตร์กวาดต้อนผู้คน ไม่ยึดครองดินแดน

 

500,000 ปีมาแล้ว

บรรพชนคนดึกดำบรรพ์สุวรรณภูมิ

ชิ้นส่วนกะโหลกโฮโม อีเรคตัส บริเวณเหนือสันกระบอกตาด้านขวาของมนุษย์ลำปาง เมื่อ 500,000 ปีมาแล้ว พบที่ อ. เกาะคา จ. ลำปาง

         บรรพชนคนอาเซียนและคนไทย ตั้งแต่ราว 5 แสนปีมาแล้ว ร่อนเร่อยู่ตามแนวชายขอบเทือกเขาด้านตะวันตก ตั้งแต่ยูนนานลงมาถึงบริเวณพรมแดนพม่า-ไทย แล้วต่อเนื่องลงไปมาเลเซียกับสิงคโปร์ และพื้นที่แผ่นดินซุนดา ถึงฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซีย ฯลฯ

         บรรพชนคนอาเซียนพวกหนึ่ง ราว 5 แสนปีมาแล้ว พบหลักฐานบริเวณหน้าปากถ้ำ อ. เกาะคา จ. ลำปาง มีคำสมมุติเรียกว่ามนุษย์ลำปาง นับเป็นบรรพชนคนอาเซียน และเป็นบรรพชนคนไทยด้วย      มนุษย์ลำปาง พบหลักฐานเป็นชิ้นส่วนกะโหลกของโฮโม อีเรคตัส มีอายุร่วมยุคกับมนุษย์ปักกิ่ง (จีน) และมนุษย์ชวา (อินโดนีเซีย) แต่ยังต้องรอการศึกษาวิจัยรายละเอียดปลีกย่อยเพิ่มเติมอีกมาก

         ยุคเดียวกันหรือไล่เลี่ยกันยังพบชิ้นส่วนมนุษย์อยู่บริเวณมณฑลยูนนาน (ทางตอนใต้ของจีน และอยู่เหนือดินแดนพม่า ลาว ไทย) กับพบชิ้นส่วนมนุษย์ยุคนี้ในพม่าด้วย

 

10,000 ปีมาแล้ว

บรรพชนคนไทยสมัยแรกๆ

         ในไทยพบหลักฐานบรรพชนคนไทย เมื่อไม่น้อยกว่า 10,000 ปีมาแล้ว อาศัยอยู่ตามเพิงผาและถ้ำที่ จ. แม่ฮ่องสอน และ จ. กระบี่

         โดยพบเครื่องมือหินและเครื่องมือทำจากกระดูกสัตว์ แล้วใช้เพิงผาด้านในเป็นที่ฝังศพ

         คนยุคนี้เป็นกลุ่มขนาดเล็ก เคลื่อนย้ายบ่อยๆ ไปตามแหล่งทรัพยากร มักเลือกตั้งถิ่นฐานตามถ้ำหรือเพิงผา

document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);