มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม  2557

 

การเมืองถอยหลัง การศึกษาไม่ก้าวหน้า

          การเมืองถอยหลังเข้าคลอง การศึกษาย่อมไม่ก้าวหน้าเหมือนนานาประเทศทั้งเพื่อบ้านในอาเซียนและในโลก

          ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา กล่าวถึงการจัดทำหลักสูตรใหม่ของ ศธ. โดยคณะกรรมการการปฏิรูปหลักสูตรและตำราการศึกษาพื้นฐาน แล้วมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานา ว่า

          สถานการณ์ทางการเมืองมีผลกระทบต่อเรื่องนี้ ร่างพิมพ์เขียวหลักสูตรคงไม่ง่ายนักที่จะสำเร็จ นี่ก็เปิดภาคเรียน 2557 แล้ว คงเอามาใช้ไม่ทันปีนี้ (ไทยรัฐ ฉบับวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557 หน้า 15) พอได้ประกาศกฎอัยการศึก แล้วรัฐประหารซ้ำเข้าไปอีก ก็จบกัน

          การเมืองถอยหลังเข้าคลอง การศึกษาจะเดินหน้าจะออกจากคลองได้ไฉน?

          ต้องเป็นไปตามยถากรรมที่ต้องการของสังคมจารีตอนุรักษนิยมสุดโต่ง บังคับให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาต้องมีเครื่องแบบเหมือนทหารชำนาญยึดอำนาจ

 

ครอบครัว, ชุมชน, ท้องถิ่น

          “เราต้องร่วมกันส่งเสริมให้โรงเรียนดี มีคุณภาพในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ตรงนี้เป็นเรื่องที่ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมโรงเรียนดีให้มีคุณภาพมากขึ้นในทุกพื้นที่”

          ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือทีดีอาร์ไอ บอกถึง “โรงเรียนที่ดีจะมีถ้วนทั่วได้อย่างไร” (ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 หน้า 23)  ว่า

          “เพื่อสร้างจุดเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องเรียน, ลดช่องว่างคุณภาพของโรงเรียน เพื่อสร้างโอกาสให้เด็กในทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงโรงเรียนที่ดีและมีคุณภาพ, ขยายผลระบบดูแลช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส และการปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน เพื่อปลูกฝังทัศนคติและทักษะการทำงานที่ดี เพื่ออภิวัฒน์การเรียนรู้ไปสู่จุดเปลี่ยนทางการศึกษาของประเทศไทย”

          แต่คนในชุมชนท้องถิ่นถูกทำให้อ่อนแอด้วยการเมืองถอยหลังเข้าคลอง เหยียดชาวบ้านไม่เท่าเทียมคนเมืองไปหมดแล้ว จะมีพลังที่ไหนทำให้โรงเรียนดี?

          “หลายๆโรงเรียนในปัจจุบันไม่สามารถกำกับดูแลโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และโรงเรียนที่มีปัญหาในการกำกับดูแลครูยังคงมีอยู่เช่นเดิม ดังนั้น การยกระดับคุณภาพการศึกษา จึงต้องทำให้โรงเรียนและครูต้องรับผิดชอบต่อผู้ปกครองโดยตรง ซึ่งน่าจะมีประสิทธิผลมากกว่า”

          การเมืองถอยหลังเข้าคลอง แบบคนไม่เท่ากัน จะทำการศึกษามีประสิทธิภาพอย่างไร? คนท้องถิ่นถึงยังไงก็ไม่มีสิทธิ์เลือกรัฐบาลd.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);