มติชนรายวัน ฉบับประจำวันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2557

 

ความรัก และความกลัว

          วอยซ์ทีวี เป็นทีวีคุณภาพระดับสากลโลก ที่แบ่งปันเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารก้าวหน้ารู้เท่าทันโลกและชีวิตอย่างมีวิชาการมั่นคงหนักแน่น และจำเป็นมากต่อสังคมที่ระบบการศึกษาล้าสมัยและอ่อนแอเยี่ยงไทยทุกวันนี้

          เช้าขึ้นมาไม่ได้ดูวอยซ์ทีวี (ต้นฉบับเขียนล่วงหน้าราวหนึ่งสัปดาห์) ผมเลยต้องแก้อาถรรพณ์ด้วยการหาหนังสือมาอ่านแทน ขณะเปิดภาพแล้วปิดเสียงจากทีวีเอียงข้าง ที่ กอ.รส. ก็เข้าข้างหลายช่องเอียงๆนั้น ต้องอ่านปลอบใจ ดังนี้

          “มนุษย์เรานั้นมีมูลเหตุจูงใจในการกระทำอยู่สองประการ คือ ความรักและความกลัว

          เพราะฉะนั้น คนที่ทำตนให้เป็นที่รักก็จะมีอิทธิพลไม่แพ้ผู้ซึ่งเป็นที่หวาดกลัว ถึงแม้ว่าโดยทั่วๆไปแล้ว ผู้ที่ทำตนให้เป็นที่หวาดกลัวจะมีผู้ปฏิบัติตามคำสั่งและมีผู้เชื่อฟังอย่างพร้อมเพรียงมากกว่าผู้ที่ทำให้ตนเป็นที่รัก”

          “ดังนั้น ต่อปัญหาที่ว่า ควรทำให้คนกลัวหรือคนรักนั้น ข้าพเจ้าอยากจะสรุป ว่า

          เนื่องจากมนุษย์เรารักคนอื่นตามความพอใจของเขา แต่กลัวตามความพอใจของผู้ปกครอง ดังนั้น ผู้ปกครองที่ฉลาดจึงควรพึ่งพาในสิ่งที่เป็นของตัวเอง ไม่ใช่ในสิ่งที่เป็นของผู้อื่น”

          (จากเชิงอรรถในบทความเรื่อง คำสอนทางการเมืองของวัน วลิต หรือวิเทโศบายของพระเจ้าปราสาททอง โดย สมบัติ จันทรวงศ์ ในหนังสือ การเมือง “อุบายมารยา” แบบมาคิอาเวลลี ของพระเจ้าปราสาททอง สำนักพิมพ์มติชน พ.ศ. 2549 หน้า 123)

 

เขาใหญ่-ดงพญาเย็น มรดกโลกร้อน

          เขาใหญ่-ดงพญาเย็น เป็นมรดกโลกในไทย ที่ยูเนสโกเพ่งเล็งมาหลายปีแล้วว่าจะจัดเข้า “บัญชีมรดกโลกในภาวะอันตราย” เพราะมีปัญหาอย่างน้อย 4 เรื่องที่ไทยมีคำตอบไม่โปร่งใส คือ

          (1.) ทางหลวงสาย 304 (อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี-อ. ปักธงชัย จ. นครราชสีมา) ผ่ากลางผืนป่ามรดกโลก (2.) สร้างเขื่อนห้วยโสมง กระทบจระเข้น้ำจืด (3.) สร้างเขื่อนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตาพระยา (4.) ลักลอบตัดไม้พะยูงไม่หยุดหย่อน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

          ยูเนสโกตั้งคำถามทุกคราวที่มีประชุม ฝ่ายไทยชี้แจงทุกครั้ง แต่ยูเนสโกก็ถามซ้ำอีกเรื่อยๆ โดยไทยก็ชี้แจงทุกครั้งอีกซ้ำซาก

          การถามซ้ำซากของยูเนสโก เท่ากับจงใจส่งสัญญาณว่าไทยยังแก้ไขไม่สำเร็จนั่นแหละ  เพียงแต่ไม่บอกตรงๆ เพื่อให้เกียรติไทย

          การจัดงาน “52 ปี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มรดกอาเซียน มรดกโลก” เสมือนผักชีโรยหน้า ขายผ้าเอาหน้ารอด ปลอบใจในพวกเดียวกันเองชั่วคราว แต่ไม่ช่วยให้รอดจากการเพ่งเล็งของยูเนสโก กับของคนในไทยและในโลก

          ทางรอดคือต้องแก้ไขจริงจังใน 4 ข้อ โดยไม่ใช้ผักชีโรยหน้า ไม่โกหกพกลม ไม่ลูบหน้าปะจมูก เพราะพยานหลักฐานเห็นแก่ตาทนโท่ทุกเมื่อเชื่อวันว่าไทยยังแก้ไขไม่สำเร็จ และมีพิรุธ

          ดงพญาเย็น-เขาใหญ่ เป็นทิวเขาต่อเนื่องกับพนมดงรัก ยาวตกแม่น้ำโขงในลาว เป็นแกนหลักของอารยธรรมผืนแผ่นดินใหญ่ของเขมร-ลาว-ไทย และอาเซียน

          บริเวณนี้มีทั้งคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และมีทั้งมูลค่าทางการท่องเที่ยว ที่ไทยยังขายไม่ครบทุกด้าน จึงยังสร้างมูลค่าได้อีกถ้าดูแลรักษาดีตามที่ยูเนสโกชี้แนะ และขายเป็น}document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);