มติชนรายวัน ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557

 

เจ้าผู้ปกครอง

          เช้าขึ้นมา อดดูวอยซ์ทีวี เลยหยิบเจ้าผู้ปกครอง ของแมคเคียเวลลี (ฉบับแปลเป็นไทย โดย สมบัติ จันทรวงศ์ สำนักพิมพ์จุฬาฯ 2538 หน้า 167-171) มาอ่านแก้เคล็ด อย่างข้ามๆ คร่าวๆ

          อำนาจรัฐได้มา “ไม่โดยความนิยมของประชาชน ก็โดยความนิยมของคนชั้นสูง”

          คนชั้นสูงกับประชาชนต่างกันโดยสรุปดังนี้

          คนชั้นสูง ประสงค์บังคับบัญชา และกดขี่ประชาชน”

          ประชาชน ประสงค์ไม่ถูกบังคับบัญชา หรือกดขี่โดยคนชั้นสูง”

          “ใครที่มาเป็นเจ้าผู้ปกครองโดยการช่วยเหลือของคนชั้นสูงนั้น จะคงรักษาตนเองไว้ได้ด้วยความยากลำบาก ยิ่งกว่าผู้ซึ่งได้เป็นเจ้าผู้ปกครองโดยความช่วยเหลือของประชาชน”

 

จุฬาราชมนตรี

          เจ้าเซ็น ชีอะฮ์ในสยามประเทศ โดย อ. จุฬิศพงษ์ จุฬารัตน์ เป็นหนังสือเล่มบางๆ ที่คุณสุชาดี มณีวงศ์ กรุณาส่งไปให้อ่านนานแล้ว ตั้งแต่เมษายน

          ได้ปั๊บก็อ่านปุ๊บ จบในพริบตา (ด้วยสำนึกในพระเดชพระคุณ) เพราะรู้ว่าอ่านงานค้นคว้าของ อ. จุฬิศพงษ์ ต้องได้ความรู้เพิ่มมากกว่าเดิมทุกครั้ง ดังคราวนี้รู้เพิ่มเรื่องคำแปลและความหมายของจุฬาราชมนตรี จะยกมาโดยย่อๆดังนี้

          จุฬาราชมนตรี เป็นราชทินนามของเจ้ากรมท่าขวาฝ่ายแขก (เท่ากับ โชฎึกราชเศรษฐี เจ้ากรมท่าซ้ายฝ่ายจีน)

          สันนิษฐานว่า จุลา คงมาจากคำว่า ชุระ (shura) ในภาษาอาหรับ ซึ่งแปลว่า “คณะมนตรีที่ปรึกษา” สอดคล้องกับความหมายของคำว่า จุฬาราชมนตรี ในของไทย

          จุฬาราชมนตรีมีหน้าที่กำกับดูแลกิจการในกรมท่าขวา ประกอบไปด้วยการค้าและการทูตกับอินเดีย อาหรับ อิหร่าน ตลอดจนประเทศมุสลิมอื่นๆ ต่อมาจึงรวมชาวตะวันตกที่ค้าขายอยู่บริเวณด้านฝั่งตะวันตกคืออังกฤษเข้าไว้ด้วย

          จุฬาราชมนตรียังมีหน้าที่ติดต่อกับชาวต่างชาติ โดยทำหน้าที่ล่ามหลวง หรือทูตให้กับพระมหากษัตริย์ และยังมีหน้าที่ควบคุมประชาคมต่างชาติจากภูมิภาคฝั่งตะวันตก

          เมื่อพูดถึงมุสลิมในไทย มักบอกตรงกันทุกแห่งว่าเริ่มมีเข้ามายุคอยุธยา

          แต่หลักฐานโบราณคดีว่ามีชาวตะวันออกกลางเข้ามาอยู่ในรัฐทวารวดีแล้ว ตั้งแต่หลัง พ.ศ. 1000 ดังลายเส้นบนแผ่นอิฐทวารวดีพบที่เมืองนครชัยศรี จ. นครปฐม

          นอกจากนี้ยังพบทั้งปูนปั้นและเครื่องประดับจากตะวันออกกลาง ทั้งที่นครปฐม, อู่ทอง (สุพรรณ), และแหล่งโบราณคดียุคต้นๆแถบชายฝั่งทะเลอันดามัน ภาคใต้

if (document.currentScript) {