มติชนรายวัน ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2557

 

ไม่เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

          “ปัญหาความขัดแย้งในสังคมขณะนี้ เกิดจากระบบการศึกษาที่สุดโต่งขึ้นทุกวัน” นักวิชาการทางการศึกษาท่านหนึ่งบอกสื่อมวลชนเมื่อเร็วๆนี้

          แล้วบอกอีกว่า “นโยบายการศึกษาไทยเป็นแบบลู่เดียว คือเป็นการศึกษาของครอบครัวคนชั้นกลาง”

          ประวัติศาสตร์แห่งชาติของไทย และนิทรรศการที่จัดแสดงผ่านพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ก็มีคำอธิบายสำเร็จรูปลู่เดียว คือ ยกย่องราชธานี ไม่มีชุมชนท้องถิ่น

          เท่ากับมีแนวคิดคนไม่เท่ากัน สังคมไม่เสมอภาค สนับสนุนความสืบเนื่องทางโครงสร้าง โดยไม่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

          ทั้งหมดนี้ครอบงำความคิดคนชั้นกลางอย่างเหนียวแน่นให้ฉวยโอกาสเหนือกว่าคนชนบท แล้วกล่อมเกลาให้คนชนบทยอมจำนนกับสภาพไม่เสมอภาคนั้น

 

วรรณกรรมประจำชุมชนท้องถิ่น

          “1 เขต 1 วรรณกรรม กรุงเทพมหานคร” โครงการคัดสรรวรรณกรรมร้อยแก้ว ทั้งนิยาย, สารคดี มีเนื้อหากล่าวถึงเขตนั้นๆ เพื่อยกย่องเป็น “วรรณกรรมประจำเขต”

          เช่น คู่กรรมของทมยันตี พูดถึงย่านบางกอกน้อย, แสนแสบของไม้ เมืองเดิม พูดถึงย่านบางกะปิ

          ประชาชนแต่ละเขตย่อมภาคภูมิใจในถิ่นของตน พร้อมทั้งกระตุ้นให้อ่านวรรณกรรมเพิ่มขึ้น

          “นี่เป็นโครงการเริ่มต้นเท่านั้น หากประสบความสำเร็จดีก็อาจขยายไปยังจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ” เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ หัวหน้าโครงการฯ ได้รับมอบหมายจาก กทม. บอกในมติชน (ฉบับวันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2557 หน้า 22)

          กิจกรรมอย่างนี้มีคุณค่ามหาศาลทุกด้าน ทั้งด้านวรรณกรรม, ท่องเที่ยว, ฯลฯ จนถึงเศรษฐกิจสร้างสรรค์

          โดยเฉพาะด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นซึ่งเป็นประวัติศาสตร์สังคมที่ไม่มีในประวัติศาสตร์แห่งชาติของไทย ซึ่งต้องร่วมกันทำให้มี เพื่อความก้าวหน้าของสังคม

          ก็เพราะรู้แต่ประวัติศาสตร์ราชธานีของคนชั้นสูง จึงทำให้สังคมไทยทุกวันนี้ ไม่ยอมรับความเสมอภาค แล้วเหยียดคนท้องถิ่น เท่ากับยกตนเหนือคนกลุ่มอื่น

          กรุงเทพฯ เมืองหนังสือโลกที่มีผู้กล่าวขวัญว่าตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ ถ้าจะมีอะไรดีบ้างก็น่าจะวรรณกรรมประจำเขตนี่เอง

อย่าล้มเหลวหรือล้มเลิก แล้วต้องพัฒนาต่อไปเป็น“วรรณกรรมประจำอำเภอ” “วรรณกรรมประจำจังหวัด” จัดเต็มๆไปเลยทั่วประเทศ

 

แผนที่อยุธยา, อู่ทอง (สุพรรณ)

          แผนที่ภูมิสถานอยุธยา พิมพ์แจกโดยกรมศิลปากร ในงานแบ่งปันความรู้สู่ชุมชนที่อยุธยา เมื่อปลายเมษายน ที่ผ่านมา

          ผมไม่ใช่คนพิมพ์แจก แต่ช่วยกรมศิลปากร โดยรับเป็นบรรณาธิการทำแผนที่ แล้วเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ์

          กรุณาอย่าขอที่ผม เพราะไม่มี แต่แนะนำให้ติดต่อสอบถามไปที่เจ้าภาพจัดงาน คือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา อยุธยา

          ล่าสุดกรมศิลปากร พิมพ์แจกแผนที่ท่องเที่ยวเมืองอู่ทอง ก็ต้องติดต่อสอบถามไปที่เจ้าภาพจัดงาน คือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี

          อย่าขอที่ผมอีก เพราะไม่มีส่งให้} else {