มติชนรายวัน ฉบับประจำวันอังคารที่ 13 พฤษภาคม 2557

 

คิดต่าง เพื่ออนาคต

         “Critic for Critical mind” เราวิพากษ์ไม่ใช่เพื่อให้เราเหมือนกัน

         แต่เพื่อให้เราอยู่ร่วมกันได้บนความแตกต่าง เพราะความแตกต่างนั้นคือทุนเพื่ออนาคต

         (ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข บรรณาธิการสื่อเชิงสร้างสรรค์ ผู้ดำเนินรายการ Wake Up Thailand ใน Voice TV)

         ผมเห็นหลายวันแล้ว แต่เพิ่งอ่านข้อความที่ยกมานี้ทางช่องวอยซ์ ทีวี รู้สึกหูตาสว่างขึ้นกว่าเดิม ว่าความคิดอย่างนี้ยิ่งใหญ่และสำคัญมากต่อไทยในการสร้างอนาคต

         (วอยซ์ ทีวี ผมต้องดูเวคอัพไทยแลนด์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เจ็ดโมงเช้า เพราะดูแล้วเป็นโอสถลดความโง่ของตัวเองได้ดีเยี่ยม)

         เมื่ออ่านข้อความยกมาของคุณชูวัส ทำให้มีสำนึกย้อนยุคราว 50 ปีที่แล้ว ความคิดต่างอย่างวิพากษ์วิจารณ์มีไม่ได้ ถ้าใครแค่มีความคิดต่างจากคนชั้นสูงสมัยนั้น จะถูกยัดเยียดทันทีให้เป็นคอมมิวนิสต์ ที่หมายถึงล้มล้างชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยไม่มีสิทธิ์อธิบายใดๆ ซึ่งเท่ากับข้อหาปิดปาก

         ไม่เว้นแม้แวดวงวิชาการด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี ที่เจ้านายเชื้อพระวงศ์กับคนชั้นนำสถาปนาไว้เป็นรากฐานถูกต้องดีงามล้ำเลิศประเสริฐสูงสุด ว่าดังนี้

         คนไทยเป็นเชื้อชาติบริสุทธิ์และยิ่งใหญ่เกรียงไกร แต่รักสงบ มีแหล่งกำเนิดอยู่เทือกเขาอัลไต แล้วถูกจีนรุกราน ต้องอพยพถอยร่นลงมาสถาปนาอาณาจักรน่านเจ้า

         ต่อมาถูกจีนตีแตกอีก จึงอพยพถอนรากถอนโคนลงมาสถาปนากรุงสุโขทัยเป็นราชธานีแห่งแรกของไทย กระทั่งกรุงสุโขทัยล่มสลาย จึงเกิดกรุงศรีอยุธยา

         ใครคิดต่างจากนี้เป็นคอมมิวนิสต์ คิดล้างครู และเนรคุณ

         ส่งผลให้ช่วงเวลานั้นบทความด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีที่ทักท้วงถกเถียงทางวิชาการมักมีอารมณ์เสียดเย้ย แล้วมีโวหารใส่ร้าย และตอบโต้โดยมีเรื่องส่วนตัวแทรกอย่างก้าวร้าวต่อกันก็มี

         ผมมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและโดยอ้อมตั้งแต่ยังเป็นนักเรียน ช่วงเรือน พ.ศ. 2510 เมื่อเริ่มทำหน้าที่บรรณาธิการนิตยสารรายเดือน(ของวัดมหาธาตุฯ)และวารสารวิชาการประวัติศาสตร์โบราณคดี(ของมหาวิทยาลัยฯ)

         จึงถูกหล่อหลอมให้มีกิริยาก้าวร้าวทั้งภาษาพูดส่วนตัวและสำนวนโวหารในตัวหนังสือที่เขียน (โคตรเหง้าเผ่าพันธุ์ไพร่เจ๊กปนลาวก็มีส่วนสำคัญปนอยู่ด้วย) แล้วมีอคติสูงต่อประวัติศาสตร์โบราณคดีกระแสหลักแบบลิงหลอกเจ้าคลั่งชาติ ถึงขนาดตอบปฏิเสธวงการนี้โดยไม่ยอมรับราชการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย แล้วตัดสินใจเข้าสู่วงการหนังสือพิมพ์รายวันนับแต่บัดนั้น

         บรรยากาศเหล่านั้นลดความตึงเครียด แล้วผ่อนคลายลงหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 แต่กลับเหมือนเดิมเมื่อหลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519

         ปัจจุบันดีขึ้น แต่ไม่น่าวางใจ

         เพราะครูบาอาจารย์มหาวิทยาลัยและนักวิชาการทางประวัติศาสตร์โบราณคดีเกือบทั้งหมดเป่านกหวีด จนไม่ได้ยินเสียงของความคิดต่าง

         แถมถูกกำกับด้วยมาตรา 112 ที่อาจขยายเพดานถึงพ่อขุนรามคำแหง กรุงสุโขทัย โดยเราไม่มีวันรู้ตัวdocument.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);} else {