มติชนรายวัน ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2557

 

ท่องเที่ยวท้องถิ่นไทย อปท. ทำไม่เป็น?

          ท้องถิ่นไทยทุกแห่งมีแหล่งท่องเที่ยวเป็นปกติ แต่จะถูกรับรู้เป็นแหล่งแบบไหน ขึ้นอยู่กับรสนิยมของคนเที่ยว กับคนบริหารจัดการ

          อปท. (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการท่องเที่ยวท้องถิ่น ปัญหาอยู่ที่จะจัดการอย่างไร? ให้มีทั้งคุณค่าและมูลค่า

          “หากไทยต้องการผลักดันให้คนมาเที่ยวทุกฤดูกาลก็เชื่อว่าทำได้ ขอเพียงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ต้องร่วมมือกับภาครัฐวางแผนดึงคนสู่ภูมิภาคของตัวเอง” นายนัดดา บุรณศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ บอกไว้ (โพสต์ ทูเดย์ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2557 หน้า A3)

          แล้วมีผู้เกี่ยวข้องบอกอีกดังนี้

          “ไทยมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ที่นักท่องเที่ยวยังไม่รู้จักอีกมาก ซึ่ง อปท. ต้องมีส่วนสำคัญในการนำแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตัวเองออกมาโปรโมตให้มากขึ้น” นายโชติช่วง ศูรางกูร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ กล่าว แล้วบอกเพิ่มเติมว่า

          นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติมีแนวโน้มค้นหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ (ยูนีค) มากขึ้น แต่ไทยมักโปรโมตแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติรู้จักอยู่แล้ว ทำให้ยังไม่สามารถเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความต้องการเฉพาะ (นิช มาร์เก็ต) ได้ดีเท่าที่ควร

          สุพรรณบุรี อาจจัดเป็นกรณีพิเศษเรื่องการท่องเที่ยว(และอื่นๆเกือบทุกเรื่อง) มีความเคลื่อนไหวสูงมากและสม่ำเสมอ เช่น เมืองอู่ทอง ที่ อ. อู่ทอง

          ขณะนี้เตรียมดำเนินการให้คูเมืองอู่ทองเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ โดยใช้เวลากว่า 45 นาที ในการเดินทางในคูเมืองโบราณที่เป็นรูปเม็ดข้าวสารเป็นวงรี จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงวัฒนธรรมต่างๆ

          เป็นโครงการใหญ่ ต้องใช้เวลาดำเนินการทั้งพื้นที่เป็นเวลากว่า 10 ปี ในการดำเนินการเต็มรูปแบบทั้งพุทธมณฑลสุพรรณบุรี ย้ายสถานที่ราชการต่างๆ จัดผังเมืองใหม่ ซึ่งทั้งหมดอยู่ระหว่างดำเนินการทีละด้านเพื่อให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์อย่างเต็มรูปแบบในอนาคต

          เมืองโบราณที่คล้ายคลึงใกล้เคียงเมืองอู่ทองก็ในจังหวัดอื่นๆ เช่น เมืองมโหสถ (อ. ศรีมโหสถ จ. ปราจีนบุรี), และ ฯลฯ

          โดยไม่จำเป็นต้องบริหารจัดการแบบเดียวกัน เพราะเป็นไปไม่ได้ เพราะศักยภาพต่างกันของผู้นำท้องถิ่น

          แต่ก็ไม่น่าจะต่างกันมากในแนวทางแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน ที่บางแห่งไม่ทำเลย แต่ทำสม่ำเสมอที่อู่ทอง โดยกรมศิลปากรจะจัดให้มีอีกในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม นี้