มติชนรายวัน ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2557

 

ไม่มีเรา เขาเจริญ

          โดยทั่วไปคนมักสำคัญตนผิด คิดไปเอง ว่าถ้าขาดเรา เขาจะรู้สึกแย่

          แต่ความจริงกลับตรงข้าม เพราะเมื่อขาดเรา เขารู้สึกดีมากๆ

          โลกนี้ไม่มีเรา เขาเจริญ

          ทุกวันนี้ที่เขาไม่เจริญ ก็เพราะมีเรานี่แหละ

          พรรคการเมืองบางพรรคที่ไม่พัฒนา หรือพัฒนานอกลู่นอกทางหาเผด็จการรัฐประหารก็เพราะมีหัวหน้าพรรคสำคัญตนผิด

 

รัฐนาฏกรรม

          บางคนน้ำตาไหล ร้องไห้ นั่นไม่ใช่การแสดง แต่เขาเป็นส่วนหนึ่งทางการละเล่นนาฏกรรมแห่งรัฐ

          รัฐก่อนสมัยใหม่ของอาเซียน(ในอุษาคเนย์) เป็นรัฐนาฏกรรมทั้งสิ้น รัฐคือโรงละคร มีหน้าที่ทำการละเล่น

          ตัวความเป็นรัฐ คือ นาฏกรรม ทำให้ทุกคนร่วมอยู่ใน“ละคร”เรื่องเดียวกัน เป็นทั้งผู้เล่นและผู้ชมโดยแยกออกจากกันไม่ได้

          (เขียนใหม่โดยปรับปรุงจากบทความเรื่องรัฐนาฏกรรมอีกที ของ นิธิ เอียวศรีวงศ์ ในมติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 10-16 สิงหาคม 2555 หน้า 30)

 

คลั่งสอบ ไม่คลั่งเรียนรู้

          มีผู้ส่งรูปและข้อความมาให้อ่าน ผมอ่านแล้วตาสว่างจนอยากให้คนอื่นตาสว่างด้วย จะขอแบ่งปัน ดังนี้

          “สังคมที่คลั่งสอบ คลั่งประเมิน แต่ไม่คลั่งการเรียนรู้ มันจะผลิตคนที่ฉลาดขึ้นมาได้ยังไง สุดท้ายทุกคนต่างแย่งเอาตัวรอดที่จะสอบได้ เพื่อที่จะได้อยู่ในระดับที่สูงกว่าคนอื่นๆ เป็นยอดพระเจดีย์ ด้วยการตัดสินจากข้อสอบ ที่ตั้งออกมาจากคนกลุ่มเดียว ผู้ไม่สามารถมีวิสัยทัศน์ครอบคลุมจักรวาลของความสนใจของมนุษย์ได้ทั้งหมด

          ผมคิดว่าในระบบแล้ว การประเมินผ่านๆเป็น ‘พิธีกรรม’ เกิดขึ้นเสมอสำหรับครูอาจารย์ แต่เขากลับทำให้การสอบสำหรับเด็กเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ล่วงละเมิดมิได้ และเพิ่มจำนวนของการสอบขึ้น ราวกับว่า ชีวิตนี้สมองของคุณไม่ต้องใช้ทำอย่างอื่นแล้ว

          ประเทศนี้กลายเป็นประเทศที่น่าเศร้าลงทุกวันๆ”

          ปติสร เพ็ญสุต (อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์)

          เพราะอย่างนี้นี่เอง ครูและผู้บริหารสถานศึกษาที่ผมเคยเห็นมาด้วยตัวเองถึงไม่ใส่ใจจะหาหนังสือดีๆใส่ห้องสมุด ทั้งๆมีผู้อาสาหาให้ฟรี ก็เฉยเมยไม่เคลื่อนไหว

          แต่มุ่งคะแนนสอบเด็กนักเรียนชนะเลิศตั้งแต่ระดับตำบล, อำเภอ, จังหวัด, จนถึงประเทศ แล้วออกไปในโลก เพื่อตัวครูเอง ดังกรณีสตรีวิทยา 2 ที่เป็นข่าวอึกทึกครึกโครม}}