มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557

 

อยู่ทำไม? เขาไม่ต้องการ

          ถ้านายกรัฐมนตรีไม่มีอำนาจโอนย้ายข้าราชการระดับสูงที่กำกับดูแลนโยบายสำคัญ

          ข้าราชการระดับสูงๆก็ควรให้สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งนั้นเมื่อนายกฯหมดวาระไป เพื่อเป็นช่องให้นายกฯคนใหม่ แต่งตั้งคนใหม่ (หรือจะใช้คนเก่าก็ได้)

          อันที่จริงควรมีสำนึกว่าเมื่อไม่มีใครต้องการให้อยู่ตรงนี้ ครั้นถึงเวลาก็น่าจะถอนตัวออกไป

          โดยทั่วไปมักเข้าใจไขว้เขวการถอนตัวกับเรื่องงอน, หน้าบาง, ไม่รับผิดชอบ ฯลฯ ซึ่งไม่ใช่

          ผมคิดว่าเป็นเรื่องของกมลสันดานความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นที่คนควรมีเป็นปกติวิสัย เว้นเสียแต่ไม่ปกติ

 

ไปไง มาไง ไม่รู้เรื่อง

          อาการล้าหลังทางเทคโนโลยี ผมมีนานแล้ว นานมากจนจำไม่ได้ว่าเมื่อไร? พยายามแก้ไขหลายครั้ง แต่แก้ไม่ตก เลยไม่พยายามอีก

          ทุกวันนี้แม้อยู่ในเมืองใหญ่ แต่วิธีคิดและวิถีชีวิตประจำวันยังอยู่ในวัฒนธรรมบ้านนอกดั้งเดิมที่ล้าหลังทางเทคโนโลยี

          ไม่เคยมีโน้ตบุ๊ก เพราะใช้ไม่เป็น ไม่เคยเข้าถึงอินเตอร์เน็ตเครือข่ายต่างๆ จึงไม่เคยอ่านผ่านจอข้อความใดๆของใครๆ แล้วไม่กระตือรือร้นหาอ่าน เคยมีผู้เปิดให้ดู ก็ไม่อ่าน เพราะไม่อยู่ในสันดานอ่านผ่านจอ และสายตาไม่เอื้อ

          ดังนั้น ที่มีสื่อบางแห่งบอกว่าผมโพสต์ข้อความผ่านจอตอบโต้เรื่องใดเรื่องหนึ่งของคนใดคนหนึ่ง จึงไม่ใช่ เพราะทำไม่เป็น และไม่รู้เรื่องเลย เป็นงานคนอื่นทั้งนั้นที่เขาให้เกียรติ

          ผมพูดคุยแสดงความเห็นในวงสนทนาตามปกติมานานหลายปีดีดัก ประสาแบ่งปัน ทักท้วง ถกเถียงทางประวัติศาสตร์โบราณคดี และเรื่องอื่นทั่วไป เช่น เรื่องมติชนและข่าวสด โดยผมไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนว่ามีใครเขียนถึงผมในสื่อสาธารณะอะไร? ยังไง?

          แม้รู้ก็ไม่เดือดร้อนอะไรเลย ไม่ใช่สาระสำคัญ มีแต่จะขอบคุณที่กรุณาคิดถึง และไม่เป็นเรื่องต้องตอบ เพราะคนถามไม่ต้องการคำตอบ เขาตอบเองสำเร็จรูปนานแล้วก่อนถาม

          ผมมีแต่ยอมจำนน ขี้ตื่นกลัว ขี้ขลาด ไม่ฉลาดที่จะตอบโต้ใคร และไม่มีกมลสันดานอย่างนั้น ขอโทษด้วยif (document.currentScript) {