กลัวผีวางเพลิงเผาป่าช้า

จับฆ่าสัปเหร่อรังเกียจผี

เผาเรือนไล่หนูล้างชีวี

หนูไม่ตายเรือนไม่มีลาภไม่มา

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

อังคาร 27 พฤษภาคม 2557} else {